OSP KOMORÓW – Historia

W roku 1908 zorganizowano w Komorowie Oddział Straży Pożarnej. Na pierwszego prezesa nowej jednostki ogniowej powołano Wojciecha Jarosza – wtedy wójta wsi Komorów. Dzięki pieniądzom z kasy gminnej udało się od razu zakupić sikawkę, która kosztowała 1000 koron, dwa węże ssawne i dwa tłoczne oraz prądnicę. Na potrzeby nowego wyposażenia wybudowano drewnianą szopę. Pierwszym komendantem, […]

Zakład produkcji elementów budowlanych w Komorowie-historia

Bliskość rzeki Dunajec, wydobywanie z jej dna żwiru, a później eksploatacja terenów przydunajcowych bogatych w żwir spowodowały powstanie w 1957 roku Zakładu Prefabrykacji Betonów. Wcześniej odbywała się tutaj sezonowa produkcja poligonowa płyt chodnikowych oraz trylinki. Z uwagi na ciągle rosnące potrzeby budownictwa zakład podlegał modernizacji, aby stać się w 1979 roku placówką o rocznej zdolności […]

Komorów w latach 1612 – 1900. Rozwój wsi i życie gospodarcze.

Komorów w latach 1612 – 1900 przeszedł wiele przemian gospodarczych. Jednym z ważniejszych elementów rozwoju naszej wsi było sąsiedztwo rzeki  Dunajec, która wykorzystywana była do wielu celów np: do spławu towarów czy do połowu ryb.  Rzeka miała również negatywny wpływ na życie w Komorowie, głównie poprzez coroczne wylewy. Drugą ważną rolę w życiu wsi odgrywały […]

Właściciele ziemscy Komorowa

Pierwsze wzmianki o wsi Komorów pojawiają się przy okazji sprzedarzy wsi Gosławice za 300 grzywien przez Stanisława Łyczkę Halszce Włodkowej i jej synom, która w roku 1397, za nieuzyskanie całej sumy ze sprzedaży Gosławic, dała w dzierżawie właśnie wieś Komorów. W tym tez roku została poświadczona nazwa wsi. W tym czasie Komorów, ponieważ był podzielony, […]

Komorów entymologia (pochodzenie) nazwy

Etymologia nazwy własnej KOMORÓW, pochodzi od wyrazu komora ‘izba, pomieszczenie mieszkalne, także spichlerz’ (jak podaje A. Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego, komora to wczesne, jeszcze cerkiewne zapożyczenie z łacińskiego camara, a to z greckiego kamara ‘sklepienie’, por. niemieckie Kammer).Mniej prawdopodobnym pochodzeniem nazwy, którą trzeba wziąć pod uwagę, podaje Zygmunt Gloger w swojej Encyklopedii Staropolskiej… […]