Strona internetowa wsi Komorów

Podtarnowska miejscowość w Gminie Wierzchosławice
Historia

Komorów entymologia (pochodzenie) nazwy

komorów 1Etymologia nazwy własnej KOMORÓW, pochodzi od wyrazu komora ‘izba, pomieszczenie mieszkalne, także spichlerz’ (jak podaje A. Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego, komora to wczesne, jeszcze cerkiewne zapożyczenie z łacińskiego camara, a to z greckiego kamara ‘sklepienie’, por. niemieckie Kammer).Mniej prawdopodobnym pochodzeniem nazwy, którą trzeba wziąć pod uwagę, podaje Zygmunt Gloger w swojej Encyklopedii Staropolskiej… Słowo komor może pochodzić od funkcji jaką sprawował w tamtych czasach komornik (komornikami nazywani byli dawniej ludzie, którzy usługiwali księciu) lub od słowa komora (tak za czasów Piastów nazywano dwór i mieszkanie panującego księcia, zawiadujący dworem zwał się komorzym ). Brak jednak potwierdzenia w dokumentach aby na terenie wsi zamieszkiwał człowiek związany z dworem. Inne tłumaczenie nazwy Komorów, związane jest z rzeką Dunajec. Stanowił on ważne połączenie komunikacyjne z Krakowem. Większość towarów z tych ziem ,spławiana była Dunajcem a potem Wisłą. Być może na tym terenie istniały komory celne. Jednakże dokumenty o tym milczą… Już teraz wykluczyć można pochodzenie nazwy  wsi od nazwiska jednego z dziedziców: Badania „Herbarzy Rodów Szlacheckich” wykluczają taką opcję.

Źródło:  Zygmunt Gloger „Encyklopedia staropolska” (tom I, II, III, IV). r. 1900-1903;
Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta „Wierzchosławice. Dzieje wsi i gminy”. Kraków 2000;
Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z Wielkiem Ks. Krakowskiem. Lwów 1890.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *