Władze

Władze w Naszej małej społeczności sprawują:

1. Sołtys:
Józef Kwapniewski

2.Rada Sołecka

Adam Stawarz
– Anna Bartnik
– Grzegorz Suda

Radni z naszych okolic:

1. Rada Gminy:
– Łukasz Kania – Komorów
– Jolanta Rodak
– Roman Kucharski