Władze

Sołtys

GRZEGORZ SUDA

Rada Sołecka

ADAM STAWARZ
PAWEŁ JONAK
ANDRZEJ KLICHOWSKI
WŁADYSŁAW WAŁASZEK

Radni Gminy Wierzchosławic z naszych okolic:

ZBIGNIEW SUDA - KOMORÓW
ROMAN KUCHARSKI - RUDKA
MARIA LECH - BOBROWNIKI MAŁE
WŁADYSŁAW WITEK - GOSŁAWICE

Wójt Gminy Wierzchosławice

ANDRZEJ MRÓZ - KOMORÓW