Strona internetowa wsi Komorów

Podtarnowska miejscowość w Gminie Wierzchosławice
Aktualności

„Plon niesiemy plon …” – Dożynki 2020

Największe w roku święto rolników – DOŻYNKI – jest ukoronowaniem ich całorocznej pracy. Uroczystość ta, ma mnóstwo lokalnych odmian. Zawsze jednak i wszędzie można w niej było wyodrębnić trzy etapy: obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów, wicie wieńca i pochód z wieńcem do chaty lub dworu, ucztę i zabawę z tańcami. Tradycyjnie dożynki obchodzone były w pierwszy dzień jesieni. 
Wieniec – obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca z pozostawionych na polu zbóż, z owoców, kwiatów, kiści jarzębin i kolorowych wstążek. Wieńce dożynkowe miewały na ogół kształt wielkiej korony lub koła. Dawniej umieszczano w nich także żywe zwierzęta. Wieniec niosła najlepsza żniwiarka, czasami z innymi. Za nią podążał orszak odświętnie ubranych żniwiarzy, którzy nieśli na ramionach przybrane kwiatami, sierpy i kosy. Pochody z wieńcem dożynkowym – zgodnie z wielowiekową tradycją – najpierw udawały się do kościoła, aby podczas mszy poświęcić wieniec, a stamtąd do gospodarza dożynek. Wieniec dożynkowy przechowywany był w stodole do kolejnego roku, do nowego siewu. Wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym. Zwyczaj ten praktykowany jest po dzień dzisiejszy, zwłaszcza przez starszych rolników.

Pod koniec XIX w., zaczęto urządzać dożynki chłopskie, gospodarskie.  W 20-leciu międzywojennym zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe i parafialne. Organizowały je lokalne samorządy i partie chłopskie, koła Stronnictwa Ludowego, Kółka Rolnicze, Kościół. Ówczesne dożynki były manifestacją odrębności chłopskiej i dumy z przynależności do rolniczego stanu. Towarzyszyły im występy ludowych zespołów artystycznych, wystawy rolnicze i festyny. Po 1945 r. dożynki przypominały bardziej charakter polityczny. A mimo to zachowywano w nich elementy tradycyjne tj. uroczyste pochody z wieńcami, pieśni, festyny ludowe.  Po 1990 r. dożynki stały się nie tylko świętem rolników, ale i uroczystością religijną, będącą podziękowaniem składanym Bogu i Matce Boskiej za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony. Rozwinął się, kultywowany w międzywojniu, obyczaj urządzania dożynek parafialnych oraz tłumnych pielgrzymek chłopskich do miejsc kultu religijnego. Obecnie, najuroczyściej obchodzone polskie dożynki odbywają się na Jasnej Górze w Częstochowie  i w Spale (dożynki prezydenckie). Obecnym ceremoniom dożynkowym przewodniczą Starosta i Starościna dożynkowi. Najpierw wnoszone są wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Potem Starosta i Starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzowi dożynek. Następnie składane są symboliczne dary z najnowszych plonów. Dożynki kończy najczęściej festyn ludowy.

Mieszkańcy Komorowa, a konkretnie KGW Komorów oraz Pan Edward Kwapniewski, włączyli się czynnie w tradycje dożynkowe opisane powyżej. Wieńce okraszone ciężką pracą i poświęconym czasem, uświetniły Dziękczynną Mszę Świętą odprawianą przez ks. proboszcza parafii Piotra Gawęłdę oraz gminne obchody dożynkowe. Nie zapomniano również o upamiętnieniu przypadającej na 15 sierpnia 2020 r. 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 95 rocznicy wizyty Władysława Reymonta, który na zaproszenie Wincentego Witosa przybył do Wierzchosławic. 15 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 Msza Święta rozpoczęła się wprowadzeniem wieńców a później poświęceniem ich. Dzień 16 sierpnia 2020 to czas gdzie wieniec przygotowany przez KGW Komorów brał udział w Dożynkach Gminnych. W tym dniu reprezentację Koła stanowili: Barbara Knapik, Agnieszka Naklicka, Anna Kania, Małgorzata Biała, Łukasz Knapik. Konkurs Wieńca Dożynkowego zakończył się wyróżnieniem dla wieńca z Komorowa i nagrodą pieniężną. Gratulacje.

Warto wspomnieć również o dwóch mieszkańcach Komorowa, którzy razem z Zespołem Pieśni i Tańca „Swojacy” przygotowali obchody Gminnego Święta dożynkowego. Byli to Andrzej Klichowski oraz Aleksandra Więcek.

Pełna relacja z obchodów 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Dożynek Gminnych i Dożynek Reymontowskich dostępna jest na stronach Gminy Wierzchosławice.

15.08.2020 r. Rudka Kościół Parafialny

16.08.2020 r. Centrum Kultury Wsi Polskiej

Fot: Anna Brońska, Łukasz Kania, Barbara Knapik 

Źródło:

B. Ogrodowska, Święta polskie: tradycja i obyczaj, Warszawa 2000

https://www.facebook.com/wierzchoslawice

Centralna Biblioteka Rolnicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *