Strona internetowa wsi Komorów

Podtarnowska miejscowość w Gminie Wierzchosławice
Galerie OSP OSP i LKS

Ćwiczenia taktyczno – bojowe OSP w Komorowie – 29.04.2011 r.

Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP
W dniu 29 kwietnia 2011 r. w Komorowie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowie, oraz Wójta Gminy Wierzchosławice.

Celem ćwiczeń było:
– praktyczne sprawdzenie przygotowania jednostek OSP i PSP do podjęcia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego i wypadków drogowych z udziałem środków transportu, elementami ratownictwa technicznego i medycznego, oraz ewakuacji ludzi z zalanych terenów,
– doskonalenie koordynacji działań służb ratowniczych z podziałem na odcinki bojowe,
– doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
– sprawdzenie i doskonalenie systemów alarmowania i łączności,
– sprawdzenie Planu Ratowniczego Powiatu Tarnowskiego.

Ćwiczenia trwały 3 godziny. Brało w nich udział 27 zastępów z jednostek OSP, 5 zastępów PSP łącznie 159 strażaków ćwiczących, oraz Pogotowie Ratunkowe, Policja i przedstawiciele Wydziału Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnowie . Podsumowanie i ocena ćwiczeń odbyła się na placu przed remizą OSP Komorów. Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe jednostek OSP osobiście obserwował st. bryg. Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Tadeusz Sitko – Komendant Miejski PSP w Tarnowie oraz Mieczysław Kras – Starosta Powiatu Tarnowskiego, Mieczysław Banach – Wicestarosta tarnowski, oraz przedstawiciele rady powiatu i gminy Wierzchosławice.

Fotorelacja z ćwiczeń:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *