Bal Andrzejkowy Dla Dzieci – Bobrowniki Małe

Bal Andrzejkowy Dla Dzieci – Bobrowniki Małe Zapraszamy wszystkich na bajkowy „Bal Andrzejkowy Dla Dzieci” , który odbędzie się 24 listopada 2013 roku o 14:30 w Bobrownikach Małych. Więcej szczegółów na temat balu na stronie: http://www.bobrownikimale.info/bal-andrzejkowy-dla-dzieci/ Zapraszamy!!!!

Wojna i okupacja na terenach Komorowa i okolic – część 1

Wojna i okupacja na terenach  Komorowa i okolic – część 1 Pierwszego września 1939 roku, Niemcy napadły na Polskę. Ówczesny premier RP, Sławoj Składkowski, powiedział w sejmie: „narzuconą nam wojnę ,wygramy!!Nauczył nas Marszałek Piłsudski, jak się zdobywa niepodległość i jak się jej broni…”. To ostatnie posiedzenie niepodległego sejmu. Na następne musieliśmy czekać ponad 50 lat. […]

ZIELNIK KOMOROWSKI

ZIELNIK KOMOROWSKI Komorów jest miejscowością, której powierzchnię w znacznej części stanowią stawy pożwirowe i pola uprawne. Wyrobiska pożwirowe powstały w wyniku eksploatacji żwiru na początku lat pięćdziesiątych. Zbiorniki pożwirowe, usytuowane są wzdłuż lewej linii brzegu rzeki Dunajec (w międzywalu Dunajca). Taka lokalizacja daje możliwość łączenia się zbiorników z rzeką podczas stanów powodziowych. Teren po eksploatacji […]